Grid Style 1

Rad sa Infralab uređajem ima dve suštinske prednosti u odnosu na konvencionalne metode ispitivanja masti: brzo dobijanje rezultata (manje od deset skundi), nije potrebna priprema uzorka. I još jedan veoma važan razlog, nisu potrebne nikakve hemikalije koje mogu da ugroze zdravlje ispitivača. Sve preporuke za pogonske laboratorije i za proizvodne pogone jer Infralab omogućava kontinualno praćenje proizvodnje.

Client Image
 • Milka Tmušić,dipl.inž. prehrambeni tehnolog specijalista mikrobiologije hrane

Prednosti aparata NIRa firme INGRAS infralab: Izuzetno jednostavan za rad. Vremenska ušteda tj. zajedno sa pripremom uzrka rezultati se dobijaju za par minuta( sama analiza traje 10 sekundi). Ubrzava rad, jednostavna kalibracija, finansijska ušteda tj. ne koriste se hemikalije. Rezultati se mogu kopirati sa aparata na računar. Istorijski pregled rezultata (kapacitet 10000 uzoraka). Ne dolazi do blokade, zastoja. Ušteda energije...  

Client Image
 • Ljiljana Ivanosvski
 • Engineer

Grid Style 2

Client Image

Rad sa Infralab uređajem ima dve suštinske prednosti u odnosu na konvencionalne metode ispitivanja masti: brzo dobijanje rezultata (manje od deset skundi), nije potrebna priprema uzorka. I još jedan veoma važan razlog, nisu potrebne nikakve hemikalije koje mogu da ugroze zdravlje ispitivača. Sve preporuke za pogonske laboratorije i za proizvodne pogone jer Infralab omogućava kontinualno praćenje proizvodnje.

 • Milka Tmušić,dipl.inž. prehrambeni tehnolog specijalista mikrobiologije hrane
Client Image

Prednosti aparata NIRa firme INGRAS infralab: Izuzetno jednostavan za rad. Vremenska ušteda tj. zajedno sa pripremom uzrka rezultati se dobijaju za par minuta( sama analiza traje 10 sekundi). Ubrzava rad, jednostavna kalibracija, finansijska ušteda tj. ne koriste se hemikalije. Rezultati se mogu kopirati sa aparata na računar. Istorijski pregled rezultata (kapacitet 10000 uzoraka). Ne dolazi do blokade, zastoja. Ušteda energije...  

 • Ljiljana Ivanosvski
 • Engineer
Client Image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tempor nibh eget orci tincidunt placerat. Sed viverra risus nec gravida dapibus. In fringilla vestibulum turpis quis condimentum. Aliquam erat volutpat.

 • Jonathan Lues
 • Founder & CEO

Grid Style 3

Client Image
 • Milka Tmušić,dipl.inž. prehrambeni tehnolog specijalista mikrobiologije hrane

Rad sa Infralab uređajem ima dve suštinske prednosti u odnosu na konvencionalne metode ispitivanja masti: brzo dobijanje rezultata (manje od deset skundi), nije potrebna priprema uzorka. I još jedan veoma važan razlog, nisu potrebne nikakve hemikalije koje mogu da ugroze zdravlje ispitivača. Sve preporuke za pogonske laboratorije i za proizvodne pogone jer Infralab omogućava kontinualno praćenje proizvodnje.

Client Image
 • Ljiljana Ivanosvski
 • Engineer

Prednosti aparata NIRa firme INGRAS infralab: Izuzetno jednostavan za rad. Vremenska ušteda tj. zajedno sa pripremom uzrka rezultati se dobijaju za par minuta( sama analiza traje 10 sekundi). Ubrzava rad, jednostavna kalibracija, finansijska ušteda tj. ne koriste se hemikalije. Rezultati se mogu kopirati sa aparata na računar. Istorijski pregled rezultata (kapacitet 10000 uzoraka). Ne dolazi do blokade, zastoja. Ušteda energije...  

Grid Style 4

Client Image

Rad sa Infralab uređajem ima dve suštinske prednosti u odnosu na konvencionalne metode ispitivanja masti: brzo dobijanje rezultata (manje od deset skundi), nije potrebna priprema uzorka. I još jedan veoma važan razlog, nisu potrebne nikakve hemikalije koje mogu da ugroze zdravlje ispitivača. Sve preporuke za pogonske laboratorije i za proizvodne pogone jer Infralab omogućava kontinualno praćenje proizvodnje.

 • Milka Tmušić,dipl.inž. prehrambeni tehnolog specijalista mikrobiologije hrane
Client Image

Prednosti aparata NIRa firme INGRAS infralab: Izuzetno jednostavan za rad. Vremenska ušteda tj. zajedno sa pripremom uzrka rezultati se dobijaju za par minuta( sama analiza traje 10 sekundi). Ubrzava rad, jednostavna kalibracija, finansijska ušteda tj. ne koriste se hemikalije. Rezultati se mogu kopirati sa aparata na računar. Istorijski pregled rezultata (kapacitet 10000 uzoraka). Ne dolazi do blokade, zastoja. Ušteda energije...  

 • Ljiljana Ivanosvski
 • Engineer

Grid Style 5

Rad sa Infralab uređajem ima dve suštinske prednosti u odnosu na konvencionalne metode ispitivanja masti: brzo dobijanje rezultata (manje od deset skundi), nije potrebna priprema uzorka. I još jedan veoma važan razlog, nisu potrebne nikakve hemikalije koje mogu da ugroze zdravlje ispitivača. Sve preporuke za pogonske laboratorije i za proizvodne pogone jer Infralab omogućava kontinualno praćenje proizvodnje.

Client Image
 • Milka Tmušić,dipl.inž. prehrambeni tehnolog specijalista mikrobiologije hrane

Prednosti aparata NIRa firme INGRAS infralab: Izuzetno jednostavan za rad. Vremenska ušteda tj. zajedno sa pripremom uzrka rezultati se dobijaju za par minuta( sama analiza traje 10 sekundi). Ubrzava rad, jednostavna kalibracija, finansijska ušteda tj. ne koriste se hemikalije. Rezultati se mogu kopirati sa aparata na računar. Istorijski pregled rezultata (kapacitet 10000 uzoraka). Ne dolazi do blokade, zastoja. Ušteda energije...  

Client Image
 • Ljiljana Ivanosvski
 • Engineer

Slider Style

 • Client Image

  Rad sa Infralab uređajem ima dve suštinske prednosti u odnosu na konvencionalne metode ispitivanja masti: brzo dobijanje rezultata (manje od deset skundi), nije potrebna priprema uzorka. I još jedan veoma važan razlog, nisu potrebne nikakve hemikalije koje mogu da ugroze zdravlje ispitivača. Sve preporuke za pogonske laboratorije i za proizvodne pogone jer Infralab omogućava kontinualno praćenje proizvodnje.

  • Milka Tmušić,dipl.inž. prehrambeni tehnolog specijalista mikrobiologije hrane
 • Client Image

  Prednosti aparata NIRa firme INGRAS infralab: Izuzetno jednostavan za rad. Vremenska ušteda tj. zajedno sa pripremom uzrka rezultati se dobijaju za par minuta( sama analiza traje 10 sekundi). Ubrzava rad, jednostavna kalibracija, finansijska ušteda tj. ne koriste se hemikalije. Rezultati se mogu kopirati sa aparata na računar. Istorijski pregled rezultata (kapacitet 10000 uzoraka). Ne dolazi do blokade, zastoja. Ušteda energije...  

  • Ljiljana Ivanosvski
  • Engineer

List Style

 • Client Image

  Rad sa Infralab uređajem ima dve suštinske prednosti u odnosu na konvencionalne metode ispitivanja masti: brzo dobijanje rezultata (manje od deset skundi), nije potrebna priprema uzorka. I još jedan veoma važan razlog, nisu potrebne nikakve hemikalije koje mogu da ugroze zdravlje ispitivača. Sve preporuke za pogonske laboratorije i za proizvodne pogone jer Infralab omogućava kontinualno praćenje proizvodnje.

  • Milka Tmušić,dipl.inž. prehrambeni tehnolog specijalista mikrobiologije hrane
 • Client Image

  Prednosti aparata NIRa firme INGRAS infralab: Izuzetno jednostavan za rad. Vremenska ušteda tj. zajedno sa pripremom uzrka rezultati se dobijaju za par minuta( sama analiza traje 10 sekundi). Ubrzava rad, jednostavna kalibracija, finansijska ušteda tj. ne koriste se hemikalije. Rezultati se mogu kopirati sa aparata na računar. Istorijski pregled rezultata (kapacitet 10000 uzoraka). Ne dolazi do blokade, zastoja. Ušteda energije...  

  • Ljiljana Ivanosvski
  • Engineer
 • Client Image

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tempor nibh eget orci tincidunt placerat. Sed viverra risus nec gravida dapibus. In fringilla vestibulum turpis quis condimentum. Aliquam erat volutpat.

  • Jonathan Lues
  • Founder & CEO
 • Client Image

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tempor nibh eget orci tincidunt placerat. Sed viverra risus nec gravida dapibus. In fringilla vestibulum turpis quis condimentum. Aliquam erat volutpat.

  • Robert Gill
  • CTO & Developer
 • Client Image

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tempor nibh eget orci tincidunt placerat. Sed viverra risus nec gravida dapibus. In fringilla vestibulum turpis quis condimentum. Aliquam erat volutpat.

  • James Doe
  • Web Developer