Prehrambena industrija

Merenje vlažnosti, sadržaja masti ili ulja, sadržaja proteina, sadržaja šećera i stepena pečenosti finalnog proizvoda uvodi naše merače i analizatore u red najtraženijih i najzastupljenijih aparata u prehrambenoj industriji.

Jednako su zastupljeni procesni merači MM710-e on-line i brzi laboratorijski analizatori Infralab-e at-line. Obe konfiguracije se isporučuju prilagođene zahtevima prehrambene industrije:

  • ispunjeni su svi higijenski uslovi – materijali za prehranbenu industriju

  • stepen zaštite IP65

  • priključuju se na lokalni ili daljinski računar.

Široka baza instaliranih aparata, u celom svetu, pruža sigurnost i pouzdanost u radu, pri izboru naše opreme. Naše iskustvo u prehrambenoj industriji, je garancija da možemo ispuniti i Vaše specifične potrebe, kod određivanja navedenih parametara.

Posebno ističemo naše iskustvo za “parametar” stepen pečenosti – površinska boja.

Različiti prehrambeni proizvodi se razlikuju po sastavu, boji i krupnoći i obliku. Za ovakve primene smo razvili algoritme, za NIR (infracrveni spektar svetla) merenja u hrani i prehrambenim proizvodima. Brze i pouzdane analize i merenja, sa visokom ponovljivošću rezultata, su glavna karakteristika naših aparata.

Analogni signali 4-20 mA, kod procesnih merača, su takođe na raspolaganju, preko prateće opreme – kontrolera procesa ( HMI – Human Machine Interface) i univerzalne kontrolne jedinice ( UP – UserPort ).

Prateća oprema nudi niz pogodnosti, u primeni ovih aparata:

  • numeričko i dijagramsko praćenje rezultata

  • analiza rezultata, iz proteklog vremena sa štampanjem

  • trendovi proizvodnje, minimalne i maksimalne veličine

  • alarmna stanja.