Duvanska industrija

Merenje vlažnosti, nikotina, šećera i temperature zastupljeno je u primarnom procesu prerade duvana, kao i u pripremnom (GLT – priprema lista za izdvajanje korena) procesu.

U osnovi se nude obe varijante, primenljive u duvanskoj industriji:

  • procesno merenje on-line i

  • laboratorijske analize at-line.

Univerzalni ,,merač vlažnosti“ u procesu on-line, ne može da pruži gotova merna rešenja za sve parametre u proizvodu, kao što je duvan, zbog njegovih prirodnih varijacija. Međutim, naš procesni merač TM710eV (kao osma generacija merača i analizatora za duvan) nudi merenje vlažnosti duvana u veoma širokom intervalu, čak do 60%.

Merač TM710e V, sa najnovijim tehnologijama merenja, se nudi u dve konfiguracije:

  • TM710e V, Tobacco Moisture Gauge, merenje ukupnih isparljivih materija(voda i druga isparenja).
  • TM710e V – MCT, Multi-component Tobacco Gauge, merenje ukupnih isparljivih materija, nikotina, šećera i temperature.

Obe konfiguracije su dostupne sa integrisanim ili odvojenim meračem za temperaturu duvana.

Analogni signali 4-20 mA su takođe na raspolaganju, preko prateće opreme – kontrolera procesa ( HMI – Human Machine Interface) i univerzalne kontrolne jedinice ( UP – UserPort ).

Za laboratorijske analize at-line, analizator InfraLab-e za duvan pruža brze i tačne analize, kako jednog tako i više parametara, što znatno skraćuje vremensko trajanje analiza. Sa vremenom uzorkovanja od 10 sekundi po uzorku i transparentnošću analize, analizator InfraLab-e se svrstava u najtraženije uređaj u ovoj oblasti, na tržištu.