Cevi i omotači

Proizvođači plastičnih cevi su dugo godina pokušavali da pronađu tačan metod ispitivanja proizvoda. Glavni motivacioni faktori za opravdavanje investicije su kontrola kvaliteta i ušteda materijala.

Proizvođači plastičnih creva se susreću sa raznovrsnim izazovima, specifičnim – prema zahtevima tržišta i klijenata. Proizvođači creva za infuziju, katetera i drugih medicinskih creva, suočavaju se sa strogim propisima vladinih organizacija i klijenata, koji od njih zahtevaju apsolutni kvalitet i bezbednost.

Proizvođači automobilskih guma strogo zahtevaju gumu koja ima visoku toleranciju, kao i svu dokumentaciju o potvrdi kvaliteta.

Proizvođači termoskupljajućih bužira moraju da ekstrudiraju konzistentnu debljinu zidova, pre nego što pošalju gumu ka linijama za ekspandiranje, kako bi osigurali odgovarajuće odnose termo skupljanja.

Proizvođači creva za navodnjavanje, industrijskih creva ili bilo koja vrsta creva, moraju stalno težiti pronalaženju novih načina da bi povećali efikasnost proizvodnje i smanjili njene troškove, kako bi povećali profit u kompetitivnom okruženju.

Beta Laser Mike, kao kontrolni mehanizam, daje proizvođačima prednost na tržištu, zbog najednostavnije instrumentacije pri kontroli procesa. Kao vodeća Kompanija na tržištu, u potpunosti razumemo ciljeve naših klijenata vezanim za kvalitet, troškove proizvodnje, merenju i kontroli procesa. Sarađujemo sa njima kako bismo pronašli inovativno i pouzdano rešenje koje će poboljšati kvalitet proizvoda i smanjiti troškove.